◆ DALI'S ELEPHANT (with SHORT OBELISK) ◆

-------------------------------------------------------

designed by Nishida Shatner(2008) uncut square paper
「ダリの象(小さなオベリスク)」

 西田シャトナー作(2008年)/不切正方形

-------------------------------------------------------