◆SEA CRAB ◆
(Works at age 17)

-------------------------------------------------------

1982 design /  uncut square paper
「海のカニ」

1982年設計/不切正方形
(17才時の作品)

-------------------------------------------------------

 

「座布団折りをした風船基本形」からデザインしています。

私が高校生の頃の作品です。