◆ Red horned Unicorn ◆

--------------------------------------------------------------------------------

2009 design / 2013,0611 creation / uncut square paper

「赤い角のユニコーン」/2009年設計/2013年制作/不切正方形

---------------------------------------------------------------------------------

24cm×24cmの、市販の両面折り紙用紙から制作しました。