◆ E.T. ◆

-------------------------------------------------------

1982 design / 2012 creation / uncut square paper
「E.T.」

1982年設計/2012年制作/不切正方形

 -------------------------------------------------------

ツルの基本形からデザインしています。

このピースは、35cm×35cmのOKグレートカイゼル紙から折りました。