◆ E.T. ◆

(Works at age 17)

-------------------------------------------------------

1982 design / 2012 creation / uncut square paper
「E.T.」

1982年設計/2012年制作/不切正方形

(17際の時の作品)

 -------------------------------------------------------

ツルの基本形からデザインしています。

このピースは、35cm×35cmのOKグレートカイゼル紙から折りました。